Suomi dating com


07-Apr-2015 12:06

Sinulle jo myönnetty viisumi kumotaan, jos viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyty viisumin myöntämisen jälkeen.

Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä edustustolta.

Suomen edustuston oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus koskee 1.4.2016 ja sen jälkeen tehtyjä oikaisuvaatimuspäätöksiä.

Schengen-valtiot ovat yhteisesti päättäneet, minkä valtioiden kansalaisilta vaaditaan viisumi.

Jokainen Schengen-valtio päättää itse, mitkä passit ja muut matkustusasiakirjat kunkin valtion kansalaiselta hyväksyy.

suomi dating com-73

thoughts on dating an older man

suomi dating com-19

find true love dating

Tällöin hae viisumia Suomeen tämän toisen Schengen-maan edustustosta.Suomessa tämä määrä on 30 euroa matkapäivää kohden.