Seksi chat na hratskom


30-Dec-2015 04:35

Na užas nekih, a skroz očekivano kod drugih lingvista, količina riječi koja je uobičajena u internetskom jeziku sve je veća u komunikaciji izvan interneta.Sve te riječi pričekat će još neko vrijeme dok ne dobiju svoje mjesto u službenom hrvatskom rječniku, iako se Oxfordski rječnik popunjava skoro svaki dan novim riječima i izrazima koji nastaju na internetu.S pozivima oko 180 (gledam koliko ja otprilike troim).S tim da ja mjeseno potroim bar 200 kn to mi je minimalno 400 poruka (s pozivima).Izraunaj si koliko ti otprilike poruka pie mjeseno pa e vidit jel ti puno il ne. Recimo kupi bon od 100 kn koji ti traje mjesec dana, cijena poruke 0.40 lipa, to je 250 poruka bez poziva.Oke, treba napisati vie poruka nego inae, al to je ipak posao. Samo jo treba imat eludac za tipove, mada kasnije ionako postane flegma. S pozivima oko 180 (gledam koliko ja otprilike troim).Razloge za korištenje tolikog broja anglizama treba tražiti i u engleskom jeziku, koji prevladava u virtualnom i svakodnevnom životu.'Mnoge engleske riječi govornici i u privatnoj, dakle razgovornoj i žargonskoj komunikaciji, prilagođuju hrvatskomu jeziku, tj. Danas svi downlodaju, chataju, updejtaju, twitaju... U žargonu i u razgovornom stilu takve su izvedenice uobičajene i svojstvene mlađim korisnicima, a mogu se upotrebljavati i u časopisima ili na mrežnim stranicama namijenjenim mladima.

Jezikoslovni zahtjevi hrvatskoga standardnog jezika u vezi s primjenom tuđica u jeziku javne neutralne komunikacije traže da se one zamijene domaćim riječima ili izrazima ili da se tvorbeno i fonetski prilagode.Ako se plaa ni 20 lipa po poruci, a ti eli zaraditi 8 tisua kuna, onda treba natui ni manje ni vie nego 40 TISUA! Ne znam kako si ti to izraunala, ali ovih 40000 poruka ne znam tko moe natui! Tak da nemoj sluajno uzeti posao, ak ti oni ne plaaju mob! Imala si deka i priala o seksu sa njim, a nije ti plaao, pa kaj spoji ugodno sa korisnim malo. A ionak su svi mukarci kreteni, pa ti tak svejedno. enska ima plaicu od manje-vie 6000kn, ovisi koliko radi. Mislim da u opet morat do Studentskog centra ekirat poslove.