Carbon dating coal


07-Jun-2016 19:28

Ved atmosfærisk tryk har det intet smeltepunkt, da dets tripelpunkt er ved 10,8 ± 0,2 MPa og 4.600 ± 300 K (~4.330 °C eller 7.820 °F), Carbon sublimerer i en carbonbue, som har en temperatur på omkring 5.800 K (5.530 °C; 9.980 °F).

carbon dating coal-13

online dating mesa

Ved standardtemperatur og -tryk kan det modstå alt andet end de allerstærkeste oxidationsmidler.

Carbon vides at kunne danne næsten ti millioner forskellige forbindelser, hvoraf et stort flertal er kemiskej.